علیرضا پناهی

کارشناس ارشد فروش

بنیان‌گذار و مدیر کارگزاری املاک پناهی