اصل صداقت 

به نطر شما در چه صنف های دیگری باید اصل صداقت استفاده شود؟

مشاور ارشد فروش

 علیرضا پناهی

09151004426

🌹کار ما خوب کردن حال آدم هاست🌹

حق شفعه چیست؟

در این مقاله خواهید خواند:

 

حق شفعه چیست؟

 

حق شفعه در اموال شراکتی معنا پیدا کرده و در قانون مدنی این گونه بیان می شود:

 

“چنانچه یک مال غیرمنقول و قابل تقسیمی متعلق به دو نفر باشد و یکی از شرکا سهم خود را به شخص دیگری بفروشد، شریک دیگر می‌تواند با پرداخت مبلغ سهم فروخته شده به خریدار، سهم را باز پس بگیرد و مالک آن شود. به این حق ایجاد شده برای شریک، حق شفعه می‌گویند”.

 

این حق بر اساس قانون برای شرکا و حمایت از اموال آن ها برقرار بوده و و شریکی که از این حق استفاده می‌کند را شفیع گویند.

 

املاک شراکتی

 

اگر ملکی به واسطه ارث و یا خرید به صورت شریکی، تحت اختیار دو یا چند نفر باشد به آن ملک شراکتی گفته می شود. در این حالت برای هر یک از شرکا سهمی از ملک وجود داشته و بر اساس قانون اجازه فروش آن را خواهد داشت. اگرملک شراکتی دارای دو مالک باشد و یکی از شرکا تصمیم داشته باشد سهم خود را بفروشد برای شریک دیگر حقی مبنی بر تصاحب یا خرید سهم وی ایجاد می شود که به آن حق شفعه می گویند. لذا بر اساس آنچه گفته شد، این حق تنها در املاک شراکتی معنا پیدا می کند.

 

اما در چه مواردی این حق برای شرکا ایجاد می شود و جوانب حقوقی آن به چه صورت اجرا می شود؟

 

حق شفعه چیست؟

 

شرایط حق شفعه

 

حق شفعه مانند هر قانون دیگری دارای شرایطی برای اجرا می باشد که تنها در صورت وجود آن ها قابل پیگیری خواهد بود.از جمله شرایطی که برای اجرای حق شفعه لازم می باشد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

تعداد شرکا

 

حق شفعه در صورتی قابل اجرا خواهد بود که تعداد شرکای ملک دو نفر باشند. به عبارتی این حق برای یک نفر به عنوان شریک در نظر گرفته می شود و اگر شرکا بیش از دو نفر باشند این حق ایجاد نشده و نمی توان بر اساس آن اقدامی کرد. لازم به ذکر است که تعداد شرکا پیش از فروش سهم مد نظر می باشد.

 

غیر منقول بودن مال

 

بر اساس ماده ۸۰۸ قانون مدنی، در صورتی که مال شراکتی به صورت ذاتی غیر منقول باشد حق شفعه برای آن برقرار خواهد بود و در غیر ان صورت امکان استفاده از این حق وجود نداشته و نمی توان با استناد بر آن اقدامی کرد. از طرفی منظور از مال غیر منقول یعنی اینکه قابل جا به جا کردن از مکانی به مکان دیگر نباشد و در صورتی که که از ابتدا این ویژگی برای آن صادق بوده و توسط انسان برای آن ایجاد نشده باشد مال غیر منقول ذاتی خوانده می شود.

 

با توجه به این ماده خودرو، طلا و جواهرات و همچنین املاکی که عرصه آن ها فروخته نمی شود، شامل حق شفعه نبوده و نمی توان از آن بهره گرفت.

 

مشاع و شراکتی بودن مال

 

حق شفعه برای شریک ایجاد می شود و در صورتی که ملک شراکتی نباشد این حق معنایی نخواهد داشت. علاوه بر این اگر ملک شراکتی پیش ار فروش تقسیم شده باشد حق شفعه برقرار نبوده و حکم ملک غیر شراکتی را خواهیم داشت.

 

بر اساس ماده ۸۱۰ قانون مدنی،‌ چنانچه دو نفر با دو ملک مجزا حقوق ممر یا مجری مشترک داشته باشند و یکی از مالکین ملک خود را با حق ممر و مجری به شخص ثالث بفروشد، مالک دوم حق شفعه خواهد داشت. حتی اگر در اصل ملک فروخته شده شراکتی نداشته باشد. اما اگر همین ملک بدون حق ممر و مجری به شخص ثالث فروخته شود برای فردی که در ممر و مجری شراکت دارد، ایجاد نمی‌شود.

 

قابل تقسیم بودن مال

 

حق شفعه تنها برای اموالی که قابلیت تقسیم دارند (یعنی اینکه ملک مشاعی قابل افراز یا جدا کردن باشد) برقرار بوده و اموال غیر قابل تقسیم مانند آپارتمان را شامل نمی شود. بر این اساس برای املاکی که با تقسیم شدن آن مالک دچار ضرر می شود یا در پی تقسیم صورت گرفته، تمام مال از مالکیت بیفتد حق شفعه بر قرار نخواهد بود.

 

انتقال مال از طریق بیع

 

زمانی حق شفعه برای مال شراکتی برقرار خواهد بود که شریک مال سهم خود را از طریق بیع منتقل کرده باشد. در غیر این صورت حق شفعه برقرار نبوده و نمی توان به آن استناد کرد. اگر مالک سهم خود را از طریق صلح، بخشش و یا در پی اجرای مهریه منتقل کرده باشد شامل حق شفعه نبوده و شریک وی نخواهد نوانست از این قانون استفاده کند.

 

شرایط حق شفعه

 

فروش کل سهم

 

اگر یکی از شرکا اقدام به فروش سهم خود کند اما تنها بخشی از آن را به فروش برساند حق شفعه برقرار نبوده و نمی توان از آن استفاده کرد. این حق تنها زمانی ایجاد شده و قابل استفاده می باشد که فرد فروشنده تمام سهم خود را واگذار کند نه بخشی از آن را.

 

توانایی خرید سهم شریک

 

اگر یکی از شرکا قصد فروش سهم خود را داشته باشد، شریک دیگر در صورتی می تواند از حق شفعه استفاده کند که توانایی پرداخت مبلغ مورد نظر را داشته و بتواند به موقع آن را بپردازد.

 

اقدام به موقع

 

برای استفاده از حق شفعه فوریت و اقدام به موقع ضرورت داشته و فرد شفیع باید پس از اطلاع از موضوع سریعا اقدام کرده و حقوق خود را طلب کند. لازم به ذکر است اگر شفیع ادعا کند که به تازگی از موضوع اطلاع پیدا کرده است نیازی به اثبات نبوده و می تواند از حق شفعه استفاده کند اما اگر شریک دیگر که قصد فروش سهم خود را دارد ادعای وی را رد کند می بایست اثبات کند که فوریت موضوع از بین رفته و فرد پیش از این از ماجرای فروش با خبر بوده است.

 

حق شفعه در ارث

 

حق شفعه، جنبه مالی داشته و مانند ماترک است لذا بر اساس قانون مدنی، با فوت شفیع یا همان فردی که حق شفعه برای وی برقرار است، این حق به ورثه او منتقل می‌شود و وراث می‌توانند از این حق استفاده کنند.

 

حق شفعه در آپارتمان

 

معمولا در آپارتمان ها افراد بر اعیان ملک مالکیت تام داشته و زمین مربوطه میان آن ها مشترک می باشد. از آنجا که مالکیت افراد بر زمین آپارتمان ها نوعی خاص از مالکیت می باشد و میان تعدادی بیش از دو نفر مشترک می باشد نمی توان برای آن حق شفعه قائل شد. لذا می توان این گونه بیان کرد که حق شفعه برای آپارتمان ها بر قرار نمی باشد

 

آیا حق شفعه قابل اسقاط است؟

 

حق شفعه برای جلوگیری از ضرر و زیان شرکا ایجاد شده و در صورتی که فرد رضایت داشته باشد این حق از بین رفته و شریک وی می تواند اقدام به فروش سهم خود کند. رضایت شرکا می تواند به صورت لفظی، کتبی و یا در عمل اجرا شود.

صلح نامه ملک چیست؟

در این مقاله خواهید خواند:

 

صلح نامه چیست؟

 

صلح نامه قرارداد مکتوبی است که برای حل اختلاف و یا انجام معامله ای تنظیم می شود. این نوع از قراردادها که دارای پیشینه ای طولانی می باشد به منظور ایجاد تعهدی رسمی برای انجام قول و قرارهای صورت گرفته تنظیم شده و در برخی موارد جایگزین مبایعه نامه نیز می شود. اما به طور کلی موارد زیر را شامل شده و در شرایط خاص مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 • تنظیم صلح نامه دعوی با هدف حل اختلافات موجود

زمانی که دو نفر با یکدیگر اختلافی داشته و برای رفع آن اقدام به انجام توافقاتی می کنند گفته می شود که برای صلح اقدام کرده اند و قصد حل اختلاف موجود را دارند. در این شرایط طرفین دعوا برای لوگیری از ایجاد اختلاف دوباره اقدام به تنظیم صلح نامه کرده و توافقات خود را در آن ذکر می کنند. در برخی مواقع نیز برای جلوگیری از اختلاع و دعوا و به منظور پیشگیری، توافقاتی را ایجاد و در قرارداد صلح آن را درج می کنند.

 

 • تنظیم صلح نامه به عنوان جایگزین دیگر قراردادها

اگر دو نفر با یکدیگر معامله ای داشته باشند و در یک رابطه حقوقی وارد شوند می توانند به جای تنظیم قراردادهای رایج مانند قرارداد خرید و فروش ملک و یا قرارداد اجاره اقدام به تنظیم صلح نامه کرده و بر اساس توافقات صورت گرفته و درج شده در آن اقدامات حقوقی لازم را انجام دهند.

 

صلح نامه ملکی

 

صلح نامه می تواند برای هر نوع توافقی تنظیم شود و به لحاظ قانونی نیز اعتبار داشته باشد. اما صلح نامه ملکی برای توافق و یا اعلام نظری در مورد ملک و املاک بوده و مورد صلح پیرامون املاک تعریف می شود. به عبارتی اگر صلح با هدف خرید و فروش املاک، اجاره یک ملک، انتقال ملک یا منافع آن در آینده و رفع بدهی و یا اختلافات ملکی تنظیم شود، صلح نامه ملکی را خواهیم داشت.

 

صلح نامه ملکی

 

انواع صلح نامه

 

صلح عمری

 

در صلح عمری مالک ملک با تنظیم صلح نامه، ملک خود را به نام فرد مورد نظر که متصالح نامیده می شود، منتقل می نماید. در این نوع صلح نامه این شرط قید می شود که تا زمانی که مالک (مصالح) در قید حیات می باشد، متصالح اجازه استفاده از ملک یا منافع آن را نداشته و همچنین مالک اجازه دارد تا زمان حیات خود،  ملک را به هرشخص دیگری اجاره دهد. در این شرایط با فوت مالک، متصالح به صورت شش دانگ مالک ملک و منافع آن می گردد. لازم به ذکر است مالک تا زمانی که در قید حیات است اجازه فسخ صلح نامه را داشته و می تواند تمامی توافقات انجام شده و باطل کند.

 

صلح قطعی

 

در صلح قطعی شاهد انتقال مالکیت هستیم ولی قرارداد تنظیم شده با عنوان صلح نامه بسته می شود. صلح قطعی دیگر مانند صلح عمری دارای شروط و مدت زمان نبوده و به عبارتی جایگزین مبایعه نامه می شود. در صلح قطعی مالکیت به طور کامل و بدون شرط منتقل خواهد شد و قرارداد مربوطه نیز از اعتبار کافی برخوردار می باشد.

 

صلح نامه ارث

 

صلح نامه ارث به منظور تقسیم ارث بسته شده و می تواند قبل از فوت و یا بعد از فوت مالک تنظیم شود.

 

 • تنظیم صلح نامه ارث قبل از فوت: این صلح نامه توسط خود شخص و برای تعیین سهم ارث هر یک از وراث صورت می گیرد. در این شرایط چون خود متوفی قبل از فوت برای اموالش تعیین تکلیف کرده دعوا و نزاع میان وراث کمتر بوده و تکلیف بر آن ها مشخص است.
 • تنظیم صلح نامه ارث بعد از فوت: وراث می توانند برای تقسیم ارث بین خود توافق کنند و اموال متوفی را پس از پرداخت بدهی ها بین خود تقسیم کنند. لازم به ذکر است اگر در میان وراث بچه ای(صغیر) یا شخص فاقد اهلیتی وجود داشته باشد؛ تقسیم ارث باید توسط دادگاه انجام شود.

صلح نامه رقبی

 

ممکن است حق استفاده از ملک یا دارایی برای مدت مشخصی از طرف مالک به شخص دیگری انتقال یابد. در این صورت با پایان یافتن مدت تعیین شده، این حق نیز خود به خود از بین خواهد رفت.

 

صلح نامه سکنی

 

اگر مالک ملک حق سکونت در ملک خود را برای مدت معینی برای شخصی دیگر، تعیین کند و توافقات را در قرارداد صلح درج کنند، صلح‌نامه سکنی را خواهیم داشت.

 

تفاوت صلح نامه با مبایعه نامه

 

تفاوت صلح نامه با مبایعه نامه

 

تفاوت صلح نامه و مبایعه نامه در حق مالکیت و زمان انتقال آن می باشد. همانطور که بیان شد در صلح نامه شرایطی برای انتقال مالکیت درج می شود که بر اساس آن می بایست اقدام کرد. به عنوان مثال شرط می شود که مالکیت ملک تا زمانی که مالک در قید حیات است در اختیار وی بوده و متصالح هیچ حقی بر ملک و منافع آن نداردو علاوه بر این مالک می تواند در طول زمان از تصمیم خود پشیمان شده و اقدام به فسخ صلح نامه کند. اما در مبایعه نامه شرایط متفاوت بوده و طرفین جهت انتقال قطعی مالکیت در زمان مشخصی توافق کرده و مبالغ لازم را رد و بدل می کنند. در این نوع از قرارداد مالک نمی تواند بدون دلیل و به صورت یک طرفه اقدام به فسخ قرارداد کند.

 

نمونه قرارداد صلح نامه ملکی

 

متن قرارداد صلح شامل مشخصات طرفین (صالح و متصالح)، مشخصات مورد مصالحه، مبلغ توافق شده، شرایط قرارداد صلح می باشد که در این میان مهمترین و حساس ترین بخش قرارداد همان شرایط درج شده در قرارداد بوده و باید با جزئی نگری کامل تنظیم شود.

 

مشخصات طرفین قرارداد

 

صالح (مالک ملک یا مال مورد نظر) : آقا / خانم …… نام پدر……….. به شماره ملی ……… نشانی: ………………. با وکالت رسمی خانم / آقا ……. به موجب وکالتنامه شماره ……… مورخ ………….

 

متصالح (صلح گیرنده) : خانم / آقا ……. به شماره ملی ……. به نشانی: …………….

 

مشخصات مورد صلح

 

عبارت است از سه دانگ ملکیت و منافع و کلیه حقوق مستقر در پلاک ثبتی ….. (فرعی / اصلی) یک دستگاه آپارتمان به نشانی ……. و نیز کلیه توابع و ملحقات و آن چه که در سند مالکیت آمده است اعم از پارکینگ و انباری و انشعابات آب ، برق و گاز منصوب در آن که متعاقب تنظیم این صلح نامه نسبت به انتقال و واگذاری سند قطعی اقدام خواهد شد.

 

مبلغ توافق شده

 

عبارت است از …….. تومان معادل ……….. ریال که به طور قطعی متصالح به عنوان عوض صلح به صالح پرداخت می نماید.

 

شرایط قرارداد صلح

 

شرایط صلح، زمان و چگونگی تحویل ملک و نحوه استفاده از منافع آن برای متصالح را روشن خواهد کرد. لذا توصیه می شود با دقت کامل اقدام به تنظیم این بخش کنید.

 

اگر در یکی از بندهای این بخش ذکر شود که تا مدت حیات صالح و مالک ملک، تمامی حقوق و منافع ملک مورد نظر تحت اختیار او می باشد و بر روی این موضوع توافق شود، تنها پس از فوت حقی برای متصالح ایجاد خواهد شد و تا قبل از آن اختیاری بر ملک نخواهد داشت. باید توجه شود که تمامی کلمات و عبارات این بخش حساس و تعیین کننده خواهد بود. لذا بدون آگاهی و مشورت گرفتن از متخصصین اقدامی انجام نداده و تمامی جوانب را بسنجید.

خیار شرط چیست؟

در این مقاله خواهید خواند:

 

مفهوم خیار در معاملات

 

منظور از خیار در معامله اختیاری است که طرفین معامله به یکدیگر می دهند تا اجازه فسخ قرارداد بر اساس برخی شروط را داشته باشند. خیارات معامله بر اساس شرایط ایجاد شده متفاوت می باشد و می بایست در صورت نیاز مورد بررسی قرار گرفته و اگر یکی از خیارات در معامله انجام شده صدق کند، فرد متضرر اجازه فسخ یک طرفه قرارداد را خواهد داشت. در حالت معمول طرفین معامله اجازه فسخ یکطرفه قرارداد را ندارند اما در صورتی که یکی از انواع خیارات معامله صدق کند، این امکان برای طرفین معامله ایجاد شده و بر اساس آن می تواند حقوق خود را طلب کنند.

 

بر اساس قانون و با توجه به احتمالات حقوقی خیارات معامله شامل 10 مورد به شرح زیر خواهد بود:

 

 • خیار مجلس
 • خیار حیوان
 • خیار شرط
 • خیار تاخیر ثمن
 • خیار رویت و تخلف وصف
 • خیار غبن
 • خیار عیب
 • خیار تدلیس
 • خیار تبعض صفقه
 • خیار تخلف شرط

خیار شرط چیست؟

 

مفهوم خیار شرط بیان کننده اختیاری است که به طرفین معامله داده می شود تا در صورت ایجاد شرایط مشخصی مانند در زمان مشخص و توافق شده قرارداد منعقد شده را بر هم زده و معامله را فسخ کنند. به عبارتی طرفین قرارداد می‌توانند با اراده خود در خصوص شرایطی برای فسخ معامله توافق کنند. برای اجرای این شرط در معامله و برقرار بودن آن ابتدا در زمان عقد قرارداد طرفین معامله بر سر زمان مشخصی توافق کرده و شرایط لازم را ایجاد می کنند که تا زمان تعیین شده امکان فسخ قرارداد را داشته و بتوانند بدون دردسر برای آن اقدام کنند. لازم به ذکر است که زمان مورد نظر می بایست هنگام عقد قرارداد تعیین و به توافق طرفین برسد و سپس در قرارداد مربوطه درج شود. طرفین معامله می بایست در صورت تمایل در زمان مقرر اقدام کرده و پس از آن حق فسخ را نداشته و نمی توانند برای آن اقدام کنند.

 

اما در چه صورتی خیار شرط اعمال خواهد شد؟

 

مفهوم خیار در معاملات

 

شرایط خیار شرط

 

تمامی خیارات معامله دارای شرایط مشخصی هستند که در صورت برقراری آن شرایط می توان از اختیار ایجاد شده استفاده و برای فسخ معامله اقدام کرد. بر همین اساس خیار شرط نیز با شرایط خاص خود همراه بوده و تنها در صورتی که این شرایط برقرار باشند طرفین اجازه فسخ قرارداد بر اساس خیار شرط را خواهند داشت. باید در نظر داشت که در خصوص خیارشرط، مبنای فسخقرارداد اراده طرفین است، نه رای دادگاه و قانون.

 

لذا برای برقراری خیار شرط می بایست نکات زیر را در نظر داشت:

 

تعیین مدت زمان مشخص در زمان عقد قرارداد

 

همان طور که ذکر شد در زمان عقد قرارداد می بایست ابتدا و انتهای مدت زمان توافق شده برای فسخ قرارداد مشخص شده و در قرارداد درج شود. چنانچه این مدت زمان تعیین نشده باشد امکان استفاده از خیار شرط وجود نداشته و نمی توان اقدام به فسخ قرارداد کرد. علاوه بر این اگر خیار شرط در قرارداد عنوان شود اما زمانی برای تعیین و درج نشود نه تنها امکان استفاده از خیار شرط وجود ندارد بلکه اصل قرارداد نیز باطل می شود. لذا در صورت تمایل برای استفاده از خیار شرط می بایست زمان مشخصی را تعیین و به طور دقیق در قرارداد درج کرد.

 

برای باطل نشدن این خیار در قراردادهای ملکی، نیازی نیست زمان شروع آن مشخص شود.

 

انتهای زمان تعیین شده برای شرط در مبایعه نامه های ملکی، همزمان با تاریخ تنظیم سند در نظر گرفته می‌شود. اگر زمان تعیین شده غیر از این باشد، هم شرط تعیین شده باطل است هم قرارداد تنظیم شده

 

فسخ قرارداد توسط شخص ثالث

 

نکته متفاوتی که در مورد خیار شرط می توان عنوان کرد تعیین شخص ثالث برای فسخ قرارداد بسته شده می باشد. به طوری که در زمان عقد قرارداد می توان فرد دیگری به جز طرفین قرارداد را به عنوان فسخ کننده تعیین کرد. در این حالت در صورت لزوم فرد مورد نظر اجازه دارد در زمان مقرر اقدام به فسخ قرارداد کند.

 

شرایط خیار شرط

 

فوریت فسخ قرارداد در خیار شرط

 

در قراردادهایی که برای آن ها خیار شرط اعمال و در نظر گرفته شده است، فوریت اجرای فسخ اهمیتی نداشته و بر اساس قانون به تعویق انداختن فسخ با استفاده از خیار شرط تاثیری بر حق طرفین برای فسخ نخواهد داشت. به عبارتی تاخیر در اقدام برای فسخ قرارداد، حق فسخ را زایل نخواهد کرد.

 

اسقاط خیار شرط

 

منظور از اسقاط خیار شرط از بین بردن حق فسخ با استفاده از عبارت اسقاط کافه خیارات در قرارداد می باشد. آیا درج این عبارت در قرارداد حق فسخ را از بین خواهد برد؟

 

برای پاسخ با این سوال می بایست تنها به این نکته توجه داشت که خیار شرط با اراده طرفین و با توافق آن ها در قرارداد اعمال و اجرا می شود. لذا درج عبارت اسقاط کافه خیارات تاثیری برا حق ایجاد شده نداشته و نمی توان با استناد به آن حق فسخ را ازبین برد. لذا باید توجه داشت که در زمان عقد قرارداد در صورت لزوم، با اراده و اختیار خود تصمیمات لازم را اتخاذ و خیار شرط را بر قرار و اجرایی کرد.

 

خیار شرط در صورت برقرار شدن توسط طرفین قرارداد قابل اسقاط نمی باشد.

 

اسقاط خیار شرط

 

نحوه فسخ قرارداد با خیار شرط

 

اگر برای قرارداد بسته شده خیار شرط تعیین و مدت زمان آن در قرارداد درج شود هر یک از طرفین قرارداد می تواند در صورت تمایل اقدام به فسخ کند. برای این منظور می توان موارد زیر را مد نظر داشته و با توجه به آن ها اقدام کرد:

 

 • فسخ بر اساس خیار شرط می تواند به صورت یک طرفه و با اراده فرد اجرا شود.
 • برای فسخ بر اساس خیار شرط تنها اعلام فسخ در مدت زمان تعیین شده کفایت کرده و می توان پس از آن اقدامات لازم را انجام داد.
 • اقدام برای فسخ قرارداد می تواند پس از زمان تعیین شده در قرارداد نیز انجام شد چرا که خیار شرط فوریت ندارد.
 • برای فسخ قرارداد با استفاده از خیار شرط نیازی به رای دادگاه نمی باشد.
 • در مورد خیار شرط دادگاه تنها می تواند بر روند اجرای حق نظارت داشته باشد. نمی تواند برای فسخ یا عدم فسخ رای صادر کند.

شرح وظایف سرایدار ساختمان

در این مقاله خواهید خواند:

 

 

امروزه با توجه به افزایش جمعیت و گسترش روزافزون آپارتمان نشینی و برج نشینی بالاخص در کلان شهرهایی چون تهران، استخدام یک سرایدار ماهر و کاربلد امری مهم و بسیار ضروری می باشد به طوریکه نقش سرایدار خبره در رونق دادن به یک ساختمان و همینطور خرید و فروش آسان و سریعتر واحدهای مسکونی بسیار حائز اهمیت است. در مجموع می توان گفت سرایدار نقشی کلیدی را در هر ساختمانی چه از بعد امنیت و آسایش ساکنین و چه از نظر نظم ساختمان ایفا می کند.

 

سرایدار کیست؟

 

سرایدار به فردی اطلاق می شود که توسط فرد یا افراد ساکن در یک مجتمع مسکونی، اداری و یا هر ملکی به منظور حفظ امنیت و نگهداری از ملک و هر آنچه مرتبط با ملک مورد نظر استخدام می شود.

 

ضوابط استخدام سرایدار

 

ماده 35 قانون تملک آپارتمان ها به طور صریح درباره ویژگی ها و ضوابط استخدام یک سرایدار توضیح داده است، این ویژگی ها عبارتند از:

 

 • سرایدار بایستی مرد، ترجیحا متاهل با حداکثر یک فرزند باشد.
 • اگر سرایدار مجرد است، از لحاظ سنی بایستی کمتر از 50 و بیشتر از 60 سال سن داشته باشد.
 • ارائه گواهی عدم اعتیاد و گواهی عدم سوء پیشینه
 • معرفی یک ضامن معتبر و ارائه چک بانکی برای تضمین تخلیه ملک سرایداری

وظایف سرایدار

 

در هر شغلی قوانین و وظایف مشخصی وجود دارد که شغل سرایداری نیز از این قاعده مستثنی نیست. از آنجاییکه شغل سرایداری به طور مستقیم با امنیت و آسایش مجموعه ای از افرادی که در یک ساختمان زندگی می کنند در ارتباط است، لذا آشنایی با وظایف سرایداری برای کسانی که این شغل را به عنوان شغلی جهت امرار معاش خود بر می گزینند امری ضروری می باشد و چنین افرادی بایستی به وظایف خود آگاه بوده و بسیار مسئولیت پذیر باشد زیرا در غیر این صورت نظم ساختمان و به طبع آن آسایش ساکنین به هم ریخته و می تواند صدمات جبران ناپذیری را برای تمامی افراد ساکن ایجاد کند.
از مهمترین این وظایف می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

 • نگهبانی 24 ساعته از ساختمان مورد نظر حتی در روزهای تعطیل
 • برقراری حفظ امنیت در ساختمان
 • نظافت ساختمان به طور منظم که شامل نظافت محوطه داخلی و بیرونی ساختمان مانند راهرو، پله، پارکینگ، آسانسور، محوطه بیرون و غیره می باشد.
 • مراقبت روزانه از فضای سبز ساختمان و آبیاری آن‌ها
 • مراقبت از تجهیزات ساختمان مانند آسانسور، تاسیسات گرمایشی و موتورخانه و … به طور پیوسته و جلوگیری از خسارت احتمالی
 • تمیز کردن حیاط، پارکینگ و محوطه بیرونی ساختمان هنگام بارش برف و باران
 • بررسی وضعیت پشت‌بام و کولرها برای جلوگیری از اتفاقاتی چون نشت آب
 • تمیز کردن دیوارهای داخلی ساختمان یک یا دو بار در سال
 • جمع‌آوری شارژ و سایر هزینه‌های مرتبط با ساختمان با هماهنگی مدیر ساختمان
 • جمع‌آوری کیسه های ‌زباله واحدهای مسکونی در ساعت مشخص
 • انجام جزئی ترین کارها چون روشن کردن سیستم روشنایی، روغن‌کاری درب‌ها، تعویض لامپ‌های سوخته و …

وظایف سرایدار

 

مهارت‌های مورد نیاز برای شغل سرایداری

 

یک سرایدار در کنار تمامی موارد ذکر شده در قسمت وظایف، بایستی دارای مهارت هایی نیز باشد تا بتواند امور مربوط به سرایداری را به نحو احسنت انجام دهد. این مهارت ها عبارتند از:

 

 • داشتن روابط عمومی خوب و توانایی برقراری ارتباط موثر با دیگران
 • آشنایی با قوانین ایمنی ساختمان
 • آشنایی با نحوه استفاده از وسایل شوینده و بهداشتی
 • آشنایی با سیستم های مونیتورینگ و کنترل تردد
 • آشنایی با تعمیرات و قوانین ایمنی ساختمان
 • آشنایی با روش‌های اطفای حریق
 • آشنایی با باغبانی و روش های نگهداری از گل و گیاه

شرایط محل اقامت سرایدار در ساختمان محل سرایداری

 

با توجه به شرایط کاری سرایدار که تمام وقت می باشد، با هماهنگی مدیر با هیئت مدیره ساختمان، سوئیتی با عنوان سوئیت سرایداری که غالبا در طبقه همکف و یا منفی یک است، با اخذ تعهدات کامل از فرد استخدام شده و به عنوان محل زندگی سرایدار به وی واگذار می گردد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که طبق ماده 45 قانون، این مکان جزء مشاعات بوده و در نتیجه هرگونه تغییر کاربری به اموری غیر از محل زندگی سرایدار، بایستی با هماهنگی و رضایت تمامی مالکان صورت گیرد.

 

حقوق سرایدار

 

حقوق سرایدار

 

بر طبق ماده ۳۴ قانون تملک آپارتمان ها، چنانچه فردی که دارای صلاحیت است و با قوانین کلی ساختمان منافاتی ندارد، به عنوان سرایدار و مستاجر سوئیت سرایداری انتخاب گردیده و با ایشان قراردادی تنظیم شود، با توجه به توافقات مدیر ساختمان و شخص انتخاب شده، در ازای اجاره‌ی ماهیانه، سرایدار تعهد می‌دهد که خدماتی را به عنوان سرایدار انجام دهد و یا علاوه بر در اختیار قرار دادن سوئیت سرایداری مبلغی ماهیانه به ایشان تعلق می گیرد.
در ضمن، با توجه به ماده ۴۱ قانون، سالانه در مجمع مدیران، برای قدردانی از زحمات سرایدار مبلغی مشخص می‌شود که در صورت رضایت مدیر و ساکنین از عملکرد سرایدار به صورت ماهانه و از محل شارژ قابل پرداخت می باشد.

 

مدت‌ زمان قرارداد سرایدار

 

در هنگام استخدام سرایدار، بر اساس ماده 40 قانون جهت همکاری وی با ساختمان و ساکنین قراردادی سه ماهه با وی تنظیم می شود و چنانچه مدیر و دیگر افراد ساکن در ساختمان از عملکرد وی رضایت داشته باشند، این قرارداد برای دوره های سه ماهه بعدی توسط مدیر تمدید می گردد، در غیر اینصورت بر اساس ماده 44 قانون، در متن قرارداد ذکر شده است که در صورت عدم رضایت مدیر و ساکنین ساختمان، سرایدار موظف و متعهد به تخلیه سوئیت سرایداری در طی مدت حداکثر 15 روز می باشد.

 

عدم تخلیه سوئیت سرایداری توسط سرایدار

 

در صورت عدم رضایت ساکنین از سرایدار، چنانچه سرایدار از تخلیه سوئیت سرایداری سرباز زند، مدیر ساختمان با مراجعه به مراجع قانونی و به اجرا گذاشتن چک ضمانتی می تواند نسبت به تخلیه سوئیت اقدام نماید.

 

آیا انجام امور شخصی ساکنان جزء وظایف سرایداری است؟

 

شرایط گرفتن مرخصی توسط سرایدار

 

با توجه به مسئولیت های مهمی که سرایدار دارد و شغل وی تمام وقت می باشد و طبق ماده 37 قانون که سرایدار حتی در روزهای تعطیل مانند تعطیلات سال نو، مکلف به حضور تمام وقت در محل کار خود می باشد، در صورتی که سرایدار نیاز به مرخصی داشته باشد، بر طبق ماده 39 و 42 قانون، وی می تواند با هماهنگی و موافقت مدیر ساختمان و با جایگزین کردن فرد مورد اطمینان دیگری به جای خود برای انجام وظایف سرایداری، حداکثر به مدت 10 روز در سال را مرخصی بگیرد.

 

آیا انجام امور شخصی ساکنان جزء وظایف سرایداری است؟

 

پاسخ روشنی برای این سوال وجود دارد و آن اینکه سرایدار هیچ وظیفه ای در قبال امور شخصی ساکنین به عهده ندارد و تنها در صورتیکه انجام چنین کارهایی مانند نظافت منزل، نظافت اتومبیل، خرید و … مخل انجام به موقع و صحیح وظایف وی نباشد، ساکنین می توانند از سرایدار کمک گرفته و زحمات او را با توافقی که بین آن ها شده است، جبران نمایند.

اوراق تسهیلات مسکن چیست؟

در این مقاله خواهید خواند:

 

 

اوراق تسهیلات مسکن چیست؟

 

با افزایش نرخ تورم و اثر آن بر افزایش قیمت مسکن، بسیاری از افراد جامعه سعی دارند با گرفتن وام های مختلف هر چه سریعتر خانه دار شده و از این طریق، از اثر و نقش تورم بر زندگی خود بکاهند. اوراق تسهیلات مسکن، که به عنوان وام مسکن بدون سپرده گذاری نیز شناخته شده است، یکی از امکاناتی است که توسط بانک مسکن برای متقاضیان خرید ملک در نظر گرفته شده است تا بتوانند پروسه یکساله وام مسکن یکم را بسیار سریعتر و در حد چند هفته سپری کنند. در واقع این اوراق که جزئی از سهام  بانک می باشند، برگه های امتیاز دریافت تسهیلات مسکن هستند که متقاضی وام با در دست داشتن هر برگ می تواند تسهیلاتی معادل  ۵٠٠ هزار تومان از بانک دریافت کند. شایان ذکر است که اوراق تسهیلات مسکن دارای ارزش ذاتی می باشند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

 

تفاوت اوراق تسهیلات مسکن با وام مسکن

 

از گذشته تا کنون، وام مسکن یکم، یکی از پرطرفدارترین وام ها برای خرید ملک بوده است. برای دریافت این وام، متقاضی وام ملزم به افتتاح حساب و سپرده گذاری بدون تغییر در سرمایه در بانک به مدت حداقل یک سال می باشد و تنها پس از گذراندن این مدت زمان مشخص قادر به دریافت وام برای خرید ملک می شود. اما امروزه، به دلایل ذکر شده در بالا، این پروسه زمانبر جوابگوی نیاز متقاضیان نبوده و در نتیجه آن ها به دنبال یافتن راهی جایگزین هستند. یکی از راههای دسترسی سریع به تسهیلات مسکن برای خرید ملک، خرید اوراق تسهیلات مسکن به جای دریافت وام مسکن می باشد. این وام بدون نیاز به سپرده گذاری، از محل اوراق بهادار یا ممتاز تامین اعتبار می گردد.

 

تفاوت اوراق تسهیلات مسکن با وام مسکن

 

مشخصات و ویژگی های اوراق تسهیلات مسکن

 

 • اوراق تسهیلات بانک مسکن یا اوراق تسه که به تسه در فرابورس قابل شناسایی است، پانزدهم هر ماه توسط بانک مسکن به افراد دارای حساب سپرده ممتاز اختصاص داده شده و در اول ماه بعد و پس از طی مراحل قانونی در فرابورس بازگشایی و قابل معامله می شود. این اوراق دارای ارزش ذاتی بوده به طوریکه امکان خرید و فروش به روز آن ها در این بازار میسر می باشد. نماد معاملاتی این اوراق به صورت تسه که مخفف تسهیلات است و ۴ عدد در کنار آن مشخص می شود که اعداد به ترتیب از چپ بیانگر سال و ماه صدور این اوراق می باشند. به عنوان مثال امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ١٣٩٩ به صورت تسه ٩٩٠۶ می باشد.
 • قیمت هر برگ از این اوراق ۵٠٠ هزار تومان بوده و مدت اعتبار آن ها دو سال با قابلیت تمدید دو دوره ۶ ماهه می باشد.
 • این اوراق معاف از مالیات بوده و نرخ کارمزد اوراق تسهیلات مسکن در کارگزاری ها در موقعیت خرید و فروش اوراق متفاوت است، به طوریکه کارمزد خرید آن ۰.۴۹ درصد و کارمزد فروش آن ۰.۲۴ درصد می باشد.
 • در کنار استفاده از این تسهیلات، فرد متقاضی می تواند وام جعاله مسکن (وام تعمیر مسکن) را نیز دریافت نماید که در اینصورت بایستی به اندازه دو برابر رقمی وام جعاله، اوراق تهیه نماید.  .
 • اوراق مربوطه دارای تاریخ انقضا می باشند، لذا درصورتیکه اعتبار اوراق تسهیلات مسکن فرد متقاضی دریافت وام بدون سپرده گذاری به پایان برسد، فرد دیگر فرصت استفاده از آن را نداشته و وجوه پرداختی بابت خرید این اوراق به او بازگردانده نخواهد شد.
 • بر اساس قوانین سازمان بورس، در صورتیکه متقاضی دریافت وام بدون سپرده این اوراق را خریداری نماید، از زمان خرید به مدت ۴ ماه امکان فروش اوراق برای فرد وجود ندارد مگر اینکه سر رسید اوراق کمتر از ۴ ماه باشد که در اینصورت این مدت به ٢ ماه کاهش می یابد.
 • مشروط به زمان سررسید، قیمت‌های مختلفی برای این اوراق وجود دارد و هرچه فاصله زمانی تا سررسید بیشتر باشد، این اوراق ارزش بالاتری داشته و گران‌تر معامله خواهند شد.
 • همانند تمام شرکت‌های بورسی و فرابورسی، دامنه نوسان این اوراق ۵ درصد نسبت به قیمت پایانی روز قبل است.

شرایط مورد نیاز برای دریافت اوراق تسهیلات مسکن

 

 • فرد متقاضی وام بدون سپرده گذاری نباید سابقه چک برگشتی و بدهی سررسید شده در سیستم بانکی کشور داشته باشد.
 • نباید بیشتر از ۲۵ سال از صدور جواز ساخت ملک مورد خریداری گذشته باشد. ( اگر تاریخ صدور جواز ساخت بیش از ۲۵ سال گذشته باشد و تا حداکثر ۳۰ سال باشد، سقف تسهیلات متناسب با سن بنا تغییر می کند).
 • اگر ملک در خارج از مناطق بافت فرسوده شهری باشد، نرخ سود وام مسکن اوراق ۱۷.۵ درصد و اگر ملک در مناطق بافت فرسوده باشد، نرخ سود ۱۶ درصد محاسبه خواهد شد.
 • روش‌های بازپرداخت وام مسکن بدون سپرده گذاری به صورت ساده و پلکانی است. اگر ملک در خارج از بافت فرسوده شهری باشد، مدت زمان بازپرداخت وام به هر دو روش ساده و پلکانی حداکثر ۱۲ سال است. اگر ملک در مناطق بافت فرسوده باشد،  مدت زمان بازپرداخت آن به روش ساده حداکثر ۱۵ سال و به روش پلکانی حداکثر ۱۲ سال خواهد بود.

شرایط مورد نیاز برای دریافت اوراق تسهیلات مسکن

 

نحوه خرید اوراق تسهیلات مسکن

 

دریافت اوراق تسهیلات مسکن از دو طریق امکان پذیر است:

 

 • در روش اول متقاضی دریافت این تسهیلات بایستی به شعب بانک مسکن مراجعه کرده و با افتتاح حساب سپرده ممتاز با سود و یا بدون سود و گذاشتن مبلغی معین در این حساب بدون برداشت تا موعدی که بانک مشخص کرده است، پس از سه ماه، سه برگه و بعد از آن هر ماه در صورت نگهداشتن موجودی در حساب یک برگه از این اوراق تسهیلات را دریافت کند.
 •  در روش دوم که بسیار سریعتر از روش اول بوده  و بدون نیاز به سپرده گذاری در بانک می باشد، متقاضی در واقع اوراق افرادی که دارای حساب ممتاز می باشند را خریداری می کند. در این روش ابتدا فرد مورد نظر باید در یکی از کارگزاری های معتبر ثبت نام کرده و کد بورسی دریافت کند تا از این طریق قادر به معامله این اوراق در فرابورس باشد. پس از خرید اوراق مربوطه، فرد می تواند با مراجعه به بانک و ارائه مدارک مرتبط با ملک مورد نظر و اوراق خریداری شده، به ازای هر برگ از بانک تسهیلات دریافت کند.

تعداد مجاز خرید اوراق تسهیلات مسکن

 

برای خرید اوراق تسهیلات مسکن بدون سپرده گذاری برای متقاضیان سقف خاصی در نظر گرفته شده است که با توجه به قیمت مسکن در هر سال می تواند تغییر کند. اما به طور کلی نسبت مشخصی بین مقدار وام مورد تقاضا و تعداد اوراق مورد نیاز برای این وام وجود دارد، به گونه ای که ارزش رقمی اوراق بایستی دو برابر مقدار وام مورد نظر باشد، به عنوان مثال برای دریافت وام ٢٠٠ میلیون تومانی مسکن بایستی ۴٠٠ برگه سهم توسط متقاضی خریداری شود.
همچنین برای دریافت وام از این طریق محدودیت دفعات وجود ندارد، به بیان دیگر اگر متقاضی یک بار با خرید اوراق ممتاز بانک مسکن، وام مسکن دریافت کرده باشد، برای دریافت مجدد وام با همان روش، محدودیتی ندارد. در صورتیکه چنین موضوعی برای اخذ وام مسکن یکم وجود ندارد.
نکته حائز اهمیت در خریداری اوراق اینست که نمی توان به هر تعدادی در یک معامله سفارش خرید داد. به عبارت دیگر بر طبق قانون سازمان بورس، هر کد معاملاتی تنها مجاز به خرید ١۶٠ برگه از این اوراق در روز می باشد.

 

تعداد مجاز خرید اوراق تسهیلات مسکن

 

تفاوت‌های اوراق تسهیلات بانک مسکن و بانک ملی

 

اوراق تسهیلات مسکن که توسط دو بانک ملی و مسکن و به ترتیب با نماد های تملی و تسه در بازار فرابورس قابل معامله می باشند، تفاوت های جزئی با یکدیگر دارند که در ذیل به آن اشاره می کنیم؛

 

 • یکی از شرایط برای دریافت اوراق تسه سن بنا است که بایستی سن ملک خریداری شده کمتر از ٢۵ سال باشد در صورتیکه چنین محدودیتی برای اوراق تملی وجود ندارد.
 • میزان عرضه اوراق تسه در بازار سرمایه بسیار بیشتر از اوراق تسهیلات بانک ملی است.

مزایا و معایب اوراق تسهیلات مسکن

 

صرفه جویی در زمان یکی از مزایا و نکات مهم استفاده از اوراق تسهیلات مسکن می باشد که با توجه به افزایش نرخ تورم و اثر مستقیم آن بر قیمت مسکن بسیار حائز اهیت است. همچنین با توجه به بررسی اسناد و استعلامات لازم که توسط بانک انجام می شود، در خصوص اعتبار ملک خریداری شده می توان اطمینان حاصل کرد.
از طرفی از مهمترین معایب این اوراق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

 • بالا بودن نرخ بهره این اوراق
 • غیر قابل استرداد بودن فوری سهام خریداری شده
 • در رهن بودن سند ملک خریداری شده توسط بانک تا پایان موعد آخرین قسط
 • هزینه بالای اوراق تسهیلات مسکن

در مجموع می توان گفت با توجه به تمامی نکات گفته شده، استفاده از اوراق تسهیلات مسکن برای بسیاری از افراد می تواند کمک بزرگی در جهت خانه دار شدن باشد.

رکود تورمی مسکن یعنی چه؟

در این مقاله خواهید خواند:

 

در مباحث اقتصاد و سرمایه گذاری، رکود تورمی این مفهوم را بیان می کند که شرایط بازارها بسیار نامساعد بوده و روند نامطلوبی را طی می کند. رکود تورمی برای بازارهای مختلف بیان شده و می تواند تاثیرات عمیقی بر درآمد فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف داشته باشد. در این میان بازار مسکن نیز مستثنی نبوده و این روزها شاهد رکود تورمی آن هستیم.

 

بازار مسکن در دوره های مختلف دچار تنش ها و شرایطی می شود که معاملات و سرمایه گذاری افراد را تحت الشعاع قرار می دهد. لذا آگاهی از آن ها می تواند منجر به تصمیمات بهتر و اقدامات به موقع شود. برای بیان مفهوم رکود تورمی می بایست ابتدا با مفهوم تورم و رکود آشنا بود و با شناخت این دو می توان به راحتی درک درستی از رکود تورمی و تاثیر آن بر بازار مسکن داشت.

 

رونق و رکود بازار مسکن

 

بازار مسکن معمولا دوره های مختلف را در طول زمان و طور سیکلیک تجربه می کند. به صورتی که دوره رونق و رکود بازار در پی هم اتفاق افتاده و تقریبا برای تحلیل گران این بازار قابل پیش بینی می باشد. در بازار مسکن به طور کلی دوره های زیر را شاهد هستیم که در هر دوره شرایط بازار تغییر کرده و روند معاملات متفاوت می شود.

 

 • دوره رونق بازار مسکن
 • دوره گذار از رونق به رکود
 • دوره رکود بازار مسکن
 • دوره گذار از رکود به رونق

در این دوره ها شرایط بازار کاملا متفاوت بوده و خریداران و سرمایه گذاران نیز باید رویکرد متفاوتی را در پیش گیرند. چرا که در بحث سرمایه گذاری اولین اولویت افراد بازدهی بازار و سودآوری آن می باشد. این موضوع در بازار مسکن نیز صادق بوده و افراد می بایست برای داشتن سود بالاتر در زمان مناسب و درست وارد بازار شوند تا در کوتاه مدت سود مناسبی را دریافت کنند. بهترین زمان برای خرید ملک و ورود به بازار مسکن را می توان دوره گذار از رکود به رونق و همچنین اوایل دوره رونق دانست. چرا که در این زمان قیمت املاک در بازه زمانی کوتاهی تغییرات بسیاری خواهد داشت که می تواند سودآوری سرمایه را به همراه داشته باشد.

 

 

رونق و رکود بازار مسکن

 

شرایط بازار در دوره رکود

 

در دوره رکود به طور معمول بازار مسکن با افت شدیدی مواجه می شود و سرمایه گذاران کمتر اقدام به خرید و فروش می کنند. در این بازه تعداد معاملات بازار بسیار کاهش یافته و به طور معمول حضور خریداران واقعی و مصرفی را شاهد هستیم. بر خلاف باور عموم مردم که تصور می کنند در دوره رکود کاهش قیمت مسکن را داریم، نرخ املاک با افزایشی هر چند اندک همراه است. به عبارتی در دوره رکود با وجود کاهش معاملات ملکی، افزایش قیمت را شاهد هستیم. اما میزان تغییرات قیمت متفاوت بوده و معمولا کمتر از نرخ تورم می باشد.

 

به طور کلی در دوره رکود بازار مسکن اتفاقات زیر را شاهد هستیم:

 

 • افت سنگین تعداد معاملات ملک
 • افت اندک قیمت ها
 • عدم امکان فروش ملک با شرایط مناسب
 • کم شدن تعداد جواز به سازندگان و عرضه کنندگان مسکن
 • حضور خریداران مصرفی

در این شرایط همان طور که بیان شد به سبب افزایش قیمت ها در دوره قبل و رونق بازار، توان خریدار بسیار کاهش یافته و میزان معاملات با افت شدیدی همراه می باشد. حال چنانچه در این شرایط اقتصاد کشور با تورم همراه باشد، چه شرایطی را در بازار شاهد خواهیم بود؟

 

 

 

شرایط بازار در دوره رکود

 

تورم

 

به طور کلی می توان تورم را افزایش بی وقفه قیمت کالاها و خدمات دانست.

 

در برخی مواقع به سبب شرایط سیاسی و رویکردهای اشتباه اقتصادی شاهد رکود در بازار های مختلف و افزایش بیکاری ها هستیم. اما در همین شرایط و با این حال به سبب تورم موجود، افزایش قیمت ها را نیز تجربه می کنیم. به عبارتی بازارها و عموم مردم از دو سو با شرایط نامطلوبی همراه هستند. به طوری که قیمت ها در حال افزایش بوده و با رکود بازارها درآمد افراد با کاهش همراه است. این موضوع بیان کننده کاهش قدرت و توان خرید مردم به سبب افزایش قیمت ها می باشد که برخی مواقع به صورت مستمر اتفاق می افتد و حاصل این شرایط افزایش تورم می باشد که تاثیر آن را بر همه جوانب زندگی مردم می توان شاهد بود

 

به عبارتی زمانی که اقتصاد کشور با تورم همراه است می توان شرایط زیر را برای آن در نظر گرفت:

 

 • افزایش بی وقفه قیمت کالاها و خدمات
 • بی ارزش شدن دارایی مردم
 • کاهش قدرت و توان خرید مردم
 • عدم رونق بازارهای مختلف
 • بسته شده کسب و کارهای کوچک
 • افزایش بیکاری

رکود تورمی مسکن چیست؟

 

رکود تورمی مسکن چیست؟

 

رکود تورمی مسکن بیان کننده این است که در بازار به طور همزمان رکود و تورم را شاهد هستیم. به عبارتی کاهش تعداد معاملات از طرفی و افزایش قیمت املاک از طرف دیگر در حال وقوع است. در شرایط عادی، در دوره رکود ثبات و یا افزایش اندک قیمت ها را شاهد هستیم در حالی که در رکود تورمی افزایش قیمت ها در مقایسه با شرایط مشابه بالاتر بوده و بر خلاف تصور عموم قیمت ها رشد بالایی دارند. معمولا این رشد قیمت ها در دوره رکود ناشی از شرایط اقتصادی کشور و تاثیر بازارهای موازی مانند ارز بر بازار مسکن می باشد. اما چون قیمت ها در دوره پیشین و رونق بازار افزایش بالایی داشته است، بخش تقاضا قدرت کافی برای حضور در بازار را نداشته و لذا رکود بازار مسکن را شاهد هستیم. به طور کلی در رکود تورمی شرایط زیر را برای بازارها شاهد هستیم:

 

 • افزایش قیمت مسکن
 • کاهش تعداد معاملات در بازار مسکن
 • نوسانات شدید در بازارهای موازی مانند بازار ارز
 • کاهش قدرت خرید مردم
 • افزایش قیمت مصالح
 • کاهش ساخت و ساز

در مجموع رکود تورمی را می توان عمیق ترین حالت رکود در بازار مسکن دانست. چرا که با گذر زمان به سبب تورم و افزایش قیمت ها توان مردم برای خرید شدیدا کاهش یافته و این خود عاملی است که بر رکود بازار دامن می زند.

 

 

رکود تورمی مسکن

 

رکود تورمی تحت چه شرایطی از بین خواهد رفت؟

 

همان طور که بیان شد در شرایط رکود تورمی مردم و افراد جامعه به سبب کاهش قدرت خرید از طرفی و همچنین تورم حاکم بر اقتصاد کشور امکان خرید ملک و سرمایه گذاری در بازار مسکن را ندارند. در این شرایط تنها عاملی که می تواند رکود تورمی را از بین ببرد افزایش درآمد مردم و یا همخوانی درآمد آن ها با تورم خواهد بود. در این شرایط با افزایش قدرت خرید مردم شاهد رونق بازار مسکن و از بین رفتن رکود تورمی و چرخه معیوب آن خواهیم بود.

 

در این شرایط معمولا دولت ها با افزایش تسهیلات مسکن راهی برای رونق بازار و افزایش قدرت خرید مردم در نظر می گیرند که با عملی شدن آن و واگذاری تسهیلات شاهد رونق بازار خواهیم بود. در این شرایط چون تسهیلات مسکن برای خرید املاک کوچک متراژ مناسب است شاهد افزایش خرید و فروش این دسته از خانه ها هستیم. اما از آنجا که روند خرید و فروش در بازار مسکن مانند دومینو ادامه پیدا می کند رونق خرید و فروش املاک کوچک به دیگر بخش های بازار سرایت کرده و رونق سراسری را در بازار شاهد خواهیم بود.

آینده کدام مسکن ها بهتر است؟

در این مقاله خواهید خواند:

 

سرمایه گذاری در بازار مسکن

 

خرید خانه و سرمایه گذاری در بازار مسکن از گذشته تا اکنون مورد استقبال افراد زیادی قرار داشته و به عنوان یکی از بهترین راه های سرمایه گذاری سود آور به شمار می رفته است. اما در حال حاضر به سبب شرایط اقتصادی و جمعیتی کشور این بازار در رکود به سر برده و شاهد کم شدن رونق آن هستیم. با این حال به سبب ضروری بودن نیاز به مسکن و همچنین تدابیر اندیشیده شده از سوی دولت، امید ها برای سامان گرفتن این بازار وجود داشته و می توان با آگاهی از شرایط سرمایه گذاری، به این بازار وارد شد.

 

سرمایه گذاری در بازار مسکن

 

برای ورود به بازار مسکن علاوه بر سرمایه اولیه داشتن دانش و آگاهی کامل از این بازار نیز ضروری بوده و می تواند به افزایش اندوخته و ارزش ملک مورد نظر منجر شود اما در غیر این صورت، ورود به بازار علاوه بر امکان از دست دادن سرمایه و اندوخته مالی می تواند مشکلاتی قانونی و مسائل پیرامون آن را برای افراد رقم زند. برای بسیاری از افراد که برای اولین بار قصد خرید و یا فروش ملک را دارند و با هدف داشتن سرپناه وارد این بازار می شوند، این موضوع از اهمیت بالاتری برخوردار بوده و در نتیجه تحقیق و بررسی بیشتری را می طلبد. در کنار این دسته از افراد برخی نیز با هدف سرمایه گذاری و افزایش اندوخته مالی به این بازار ورود کرده و مشغول فعالیت می شوند. برای این افراد هرچند که سرمایه حرف اول را می زند اما بررسی معیار ها و اصول حاکم بر بازار اهمیت بسیاری دارد که بایستی پیش از تصمیمات قطعی آنها را مد نظر داشته و با آگاهی از آنها اقدامات لازم را انجام داد.

 

اما باید این نکته را نیز در نظر داشت که خرید خانه و سرمایه گذاری در این بازار، نیاز به زمان دارد تا فرد سرمایه گذار را به هدف خود، یعنی افزایش سرمایه برساند. به عبارتی پیش از ورود به بازار مسکن بایستی با این دید اقدام به خرید خانه و ملک کنیم که سرمایه ما در دراز مدت به سود دهی مناسب خواهد رسید و در غیر این صورت این هدف امکان پذیر نخواهد بود. بازار مسکن طی سال های گذشته به خوبی نشان داده که در مقایسه با بازار های موازی شرایط بهتری داشته و می تواند به عنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت و مطمئن انتخاب شود.

 

برای تمامی افرادی که در بازار مسکن هر چند جزئی فعالیت داشته و یا دارند، آینده بازار و مسکن خریداری شده از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان با گزینه هایی مختلفی در بازار روبرو هستیم که بایستی بر اساس اولویت های شخصی و همچنین اصول خرید مناسب بررسی شده و در آخر تصمیم درست را اتخاذ کنیم.
در زمان خرید خانه چه معیارهایی را باید در نظر داشت؟ برای خرید بهتر و افزایش سرمایه در بازار مسکن چه کارهایی می توان کرد؟

 

معیار های انتخاب خانه و تصمیم برای خرید زمین، خانه کلنگی، آپارتمان و یا برج بایستی به درستی بررسی شده و در صورت نیاز با افراد متخصص و با تجربه در این امر مشورت کرد. علاوه بر معیار های شخصی افراد که بسته به شغل، سلایق فردی، تعداد افراد خانواده و سن آنها می تواند متفاوت باشد، بایستی مواردی را به طور کلی بررسی کرده و مد نظر داشت.

 

عوامل موثر بر بازار مسکن

 

عوامل موثر بر بازار مسکن

 

برای بررسی بازار مسکن و شرایط حاکم بر آن می بایست عوامل موثر بر این بازار را شناخته و بر اساس آن ها تصمیمات لازم را اتخاذ کرد. عوامل موثر بر بازار مسکن به گونه ای هستند که رونق و یا رکود بازار و در نتیجه افزایش و یا کاهش قیمت ها را به دنبال دارند. لذا برای سرمایه گذاری و افزایش سرمایه در بازار مسکن می بایست نسبت به این عوامل هوشیار بود و با تغییری در آن ها سمت و سوی تصمیامت را تغییر داد.

 

همانطور که پیش از این عنوان شد سرمایه گذاری در بازار مسکن برای سود آوری نیاز به زمان داشته و نمی توان تصمیماتی عجولانه برای ورود و یا خروج از آن گرفت. علاوه بر این می بایست ابتدا افراد دیدگاه خود از ورود به این بازار را در نظر داشته و سپس تصمیم گیری کنند چرا که اگر افراد با قصد سرمایه گذاری وارد بازار مسکن شوند گزینه های بسیاری برای آن ها وجود دارد اما برای متقاضیان مصرفی این بازار تنها گزینه موجود خرید خانه و سکونت در آن می باشد.

 

زمانی که شاخص قیمت مسکن رشدی بیشتر از شاخص قیمت در کل اقتصاد کشور داشته باشد افراد و سرمایه های آن ها به سمت بازار مسکن جذب شده و شاهد رونق بازار خواهیم بود اما در غیر این صورت نه تنها بازار مسکن بلکه به صورت غیرمستقیم کل اقتصاد کشود دچار بحران خواهد بود. عرضه و تقاضا در بازار مسکن به عنوان یکی از موثرترین عوامل بر قیمت های ارائه شده در این بازار می باشد که خود از عوامل جانبی دیگری تاثیر می پذیرد. اما در مجموع می توان پارامتر های زیر را بر قیمت مسکن، شرایط بازار و رونق یا رکود آن تاثیرگذار دانست.

 

در بخش عرضه مسکن و ارائه آن برای سکونت و یا سرمایه گذاری به افراد و به عبارتی ساخت مسکن عواملی مانند قیمت زمین، هزینه های ساخت و ساز، مالیات مسکن و همچنین طرح ها و سیاست های دولت برای افزایش ساخت ساز موثر می باشد که هر کدام به نوبه خود می توانند افزایش و کاهش قیمت ها را رقم زنند. اما شایان ذکر است تمامی عوامل ذکر شده خود تحت تاثیر بازار های موازی بوده و با شوک های ناشی از بازار هایی مانند طلا و ارز تغییرات بسیاری را برای آن ها شاهد هستیم.

 

قیمت زمین

 

برای تولید و عرضه مسکن اولین عامل موثر قیمت زمین می باشد که می تواند قیمت ملک ارائه شده را افزایش دهد. قیمت زمین تحت تاثیر بازار های موازی و تورم حاکم بر اقتصاد کشور بوده و بر اساس آن تغییر می کند. به طوری که با افزایش قیمت طلا و ارز سرمایه دارارن و زمین داران نسبت به فروش زمین های خود و ارائه آن به سازندگان مقاومت کرده و با قیمت هایی متناسب با شرایط، آن ها را عرضه می کنند و از آنجا که 40 درصد قیمت تمام شده ملک ناشی از قیمت زمین آن می باشد، می توان قیمت زمین را در بخش عرضه مسکن بسیار تاثیر گذار دانست. لذا کمبود زمین مناسب و یا قیمت مناسب در بخش تولید و عرضه مسکن خدشه وارد کرده و با کمبود ساخت و ساز ها، در طولانی مدت رکود بازار را خواهیم داشت.

 

عوامل موثر بر بازار مسکن

 

هزینه ساخت و ساز

 

دومین پارامتری که بر ارائه ملک و چگونگی عرضه آن تاثیر گذار است هزینه های مربوط به ساخت ساز املاک می باشد که بر اساس شاخص نرخ ارز و واردات متغیر بوده و می تواند قیمت تولید مسکن را افزایش دهد. افزایش قیمت تولید مسکن از طرفی و قیمت زمین و کمبود آن از طرف دیگر می تواند شاخص قیمت ملک را افزایش داده و بازار را به رکودی عمیق تر سوق دهد.

 

مالیات مسکن

 

بر اساس قوانین کشور سازندگان و انبوه سازان می بایست در ازای ملک تولید شده و درآمد حاصل از آن مبلغی را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کرده و این موضوع خود دلیلی بر عدم کاهش قیمت ها می باشد. چرا که سازندگان به سبب هزینه هایی که برای ساخت و دیگر موراد جانبی متحمل می شوند برای کاهش قیمت مقاومت کرده و شاهد فروش املاک با قیمت هایی بسیار بالاتر از قیمت تمام شده آن ها هستیم.

 

طرح های دولت برای رونق بخش تولید

 

زمانی که دولت ها برای بهبود شرایط بازار مسکن اقداماتی در جهت ارائه طرح ها و سیاست هایی تشویقی در زمینه تولید و ارائه مسکن  انجام دهند، سازندگان نسبت به ساخت و تولید مسکن تمایل بیشتری نشان داده و شاهد عرضه بیشتر در بازار خواهیم بود که این امر در طولانی مدت و حتی میان مدت تاثیر بسیاری بر رونق بازار و کاهش قیمت ها دارد. اما در حال حاضر شاهد عدم توجه مناسب دولت ها به تولید مسکن و سیاست های لازم برای بهبود اوضاع هستیم که نتیجه آن رکود طولانی مدت و در عین حال افزایش قیمت ها می باشد.

 

سرمایه گذاری در بازار مسکن

 

معیار های اصلی برای خرید مسکن

 

از جمله معیارهایی که در زمان خرید از اهمیت بالایی برخوردار بوده و می تواند به انتخاب درست و به موقع ختم شود، می توان موارد زیر را نام برد:

 

 • آگاهی از زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری ملک
 • آگاهی از شرایط مناطق مختلف برای خرید خانه
 • تصمیم برای خرید خانه نوساز، کلنگی و یا زمین
 • تصمیم برای خرید خانه های کوچک یا بزرگ
 • بررسی موقعیت مکانی ملک

زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری ملک

 

بازار مسکن تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار دارد که موجب رکود و یا رونق آن می شود. بسته به این موضوع، اوضاع بازار و زمانی که شما اقدام به خرید و یا فروش ملک می کنید تاثیر مستقیمی بر ارزش افزوده ملک داشته و در نتیجه باید مورد توجه قرار گیرد.

 

رونق و یا رکود بازار بسته به تصمیم شما و اینکه قصد خرید و یا فروش دارید می تواند شرایط متفاوتی را رقم زند. به طوری که اقدام برای فروش در زمان رکود بازار به سبب کمبود خریدار می تواند به ضرر شما تمام شده و تاثیری منفی بر ملک و سرمایه شما داشته باشد در حالی که در همین زمان اقدام برای خرید ملک گزینه ای معقول و مناسب می باشد. در زمان رکود بازار به سبب کمبود خریدار و در نتیجه زیاد بودن گزینه های مناسب برای شما، توصیه ما اقدام برای خرید ملک می باشد که نتیجه آن، تصمیم بهتر و خرید مناسب تری خواهد بود.

 

زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری ملک

 

بررسی مناطق مختلف برای سرمایه گذاری

 

بسته به دیدگاه افراد برای سرمایه گذاری و تصمیم آنها برای خرید ملک و یا ساخت و ساز مناطق مختلف شرایط متفاوتی را دارند. به عبارتی اگر قصد خرید مسکن را داشته باشید بایستی مناطقی خاص و با شرایط مناسب تصمیم خود را انتخاب کنید. در صورتی که تصمیم برای ساخت و ساز باید در مناطقی صورت گیرد که پیشرفت کاملی نداشته و قابلیت رشد داشته باشد.

 

به عنوان مثال برای خرید خانه پس از بررسی معیار ها و اولویت های فردی و خانوادگی می توان مناطق 4، 5، 7 و 8 پایتخت را مناسب برای خرید خانه و سرمایه گذاری دانست. این مناطق به ویژه منطقه 4 و 5 به سبب برخورداری از آپارتمان های نوساز و قیمت مناسب شرایط خوبی برای خرید مسکن دارند که می تواند در صورت امکان مورد بررسی قرار گیرد. منطقه 4 که در شرق تهران قرار دارد از نظر فرهنگی و همچنین قیمت املاک ،شرایط مناسبی دارد و در صورت کمبود بودجه برای سرمایه گذاری مناسب هستند. این منطقه در مقایسه با منطقه 5 نیز قیمت های مناسب تری را ارائه داده و می تواند در صورت تایید بودن دیگر شرایط گزینه مناسبی باشد.

 

منطقه 5 پایتخت به سبب شرایط آب و هوایی، سن ساختمان ها و نوساز بودن آنها، برخورداری از امکانات رفاهی و تفریحی، دور بودن از مناطق شلوغ و اداری شرایط مناسبی برای خرید و سرمایه گذاری داشته و به عنوان پر فروش ترین منطقه پایتخت مورد استقبال بسیاری قرار گرفته است.

 

اگر با هدف ساخت و ساز، مناطق مختلف تهران را بررسی کنیم می توان مناطق فرسوده را برای ساخت و ساز مناسب دانسته و با این قصد اقدام به خرید و سرمایه گذاری کرد.

 

علاوه بر مناطق ذکر شده به طور کلی می توان غرب پایتخت را که منطقه ای رو به رشد می باشد را مناسب برای خرید و همچنین سرمایه گذاری دانست. این بخش از پایتخت دارای آپارتمان های نوساز بسیاری می باشد که از نظر قیمت نیز در حدود میانگین قیمت قرار داشته و گزینه ای مناسب برای خرید می باشد. در عین حال در برخی مناطق این محدوده از پایتخت از نظر آب و هویی نیز شرایط مساعدی دارد که می تواند خرید خانه با هدف سکونت را نیز پاسخگو باشد.

 

بررسی مناطق مختلف برای سرمایه گذاری

 

تصمیم برای خرید خانه نوساز، کلنگی و یا زمین

 

خرید ملک و سرمایه گذاری در بازار مسکن همیشه با این پرسش روبرو بوده است که چه نوع ملکی سوددهی بالاتری دارد. برای پاسخ به این سوال باید گفت، اگر تنها با هدف سرمایه گذاری قصد خرید و فروش دارید، خرید زمین همیشه گزینه مناسبی بوده و هست. چرا که همیشه با سود همراه بوده و بر خلاف واحد های نوساز با گذشت زمان کاهش قیمت نخواهد داشت. اگر خرید زمین در مناطقی مانند جنوب تهران که قیمت پایین تری را در حال حاضر دارند انجام شود با طی گذشت مدت زمانی نه چندان زیاد می توان ساخت و ساز لازم و مناسب را انجام داده و در زمان رونق بازار و همچنین رونق منطقه آنرا ارائه کرده و سود خوبی را دریافت کرد.

 

برای خرید خانه نیز باید به نکاتی مشابه توجه کرد. چرا که اگر سرمایه کافی در اختیار داشته باشید خرید خانه های کلنگی می تواند ارزش افزوده بالاتری را برای شما رقم زند. با خرید خانه های کلنگی و بازسازی آنها و یا ساخت مجدد آن می توان به سود نسبتا بالایی دست یافت که اگر همین روند در زمان مناسب از نظر شرایط بازار، خریداری و در زمان رونق آن ارائه شود، این سودهی را دو چندان کرده و می تواند گزینه بسیار مناسب برای سرمایه گذاری باشد.

 

اما با این حال سرمایه گذاری روی خانه های کوچک و متراژ پایین می تواند گزینه مناسبی برای افرادی باشد که سرمایه اندکی داشته و قصد ورود به این بازار را دارند. خانه های متراژ پایین به سبب هزینه کمتر همیشه مورد استقبال بوده و خریداران بسیاری را شامل می شود. این مدل خانه ها براحتی خرید و فروش شده و رکود بازار تاثیر کمتری بر روند فروش آنها دارد. این مورد برای زمان فروش ملک از اهمیت بالایی برخوردار بوده و براحتی امکان بدست آوردن سرمایه را برای مالک فراهم می کند.

 

بررسی موقعیت مکانی ملک

 

منظور از موقعیت مکانی ملک شرایط قرارگیری آن در محله و خیابان مورد نظر می باشد. این مورد که از اهمیت بالایی برخوردار است می تواند تاثیر مستقیمی بر قیمت و همچنین نحوه خرید و فروش ملک داشته باشد. بطوری که موقعیت ملک می تواند شرایطی از جمله دسترسی ملک به راه های ارتباطی، مراکز خرید، مراکز درمانی را بهتر و یا بدتر کند. علاوه بر این موارد دیگری نیز باید مورد بررسی قرار گیرد تا از تمامی جوانب گزینه ناسب انتخاب شده باشد.

 

در زمان بررسی موقعیت ملک می توان موراد زیر را جزو معایب موقعیت مکانی ملک دانست:

 

 • قرارگیری ملک در راسته خیابان های اصلی و پرتردد
 • نزدیکی به ادرات و شلوغ بودن محله
 • دوری از ایستگاه های مترو و اتوبوس
 • نزدیکی بیش از حد به مراکز مذهبی
 • قرارگیری در کوچه های بن بست و یا کوچه های تنگ
 • دور بودن از مراکز رفاهی و تفریحی

موارد زیر برای بررسی موقعیت ملک به عنوان مزیت به شمار می رود:

 

 • نزدیکی به مراکز دانشگاهی(به سبب اجاره و فروش بهتر ملک)
 • داشتن چشم انداز زیبا به سبب موقعیت مکانی مناسب
 • داشتن دسترسی مناسب
 • نزدیکی به مراکز رفاهی و تفریحی مانند درمانگاه ها و بوستان ها
 • نزدیکی به مراکز تره بار
 • وجود مدرسه های معتبر در محله مورد نظر

بررسی موقعیت مکانی ملک

 

اگر بخواهیم در زمینه مسکن سرمایه گذاری کنیم بهتر است چه مسکنی و در کجا بخریم؟

 

در طی چند سال اخیر با توجه به رکود در بازار مسکن، کمتر کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن می‌شود، زیرا هیچ کسی از آینده این بازار خبری ندارد، اما با این حال به تازگی امیدهایی برای سروسامان گرفتن این بازار پیش‌بینی شده است، از این رو کسانی که میل به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن دارند دوست دارند بدانند چه مسکن‌هایی بخرند برنده هستند؟ مسکن‌های کوچک یا بزرگ؟ کلنگی یا آپارتمانی؟ شرق، غرب، شمال یا جنوب تهران؟ پاسخ برخی از مشاوران املاک به این پرسش ها را در زیر بخوانید.

 

اگر بخواهیم در زمینه مسکن سرمایه گذاری کنیم بهتر است چه مسکنی و در کجا بخریم؟

 

 

 

محقق نشدن وعده دولت برای ساخت ۴ میلیون واحدمسکونی، خطرناک است

 

افق عجیب پیش روی بازار مسکن

 

بازار املاک و مسکن بر خلاف برخی سیاستگذاری‌های خطی و بخشنامه‌های دستوری دولت از پیچیدگی‌های فراوانی برخوردار است. باید توجه داشت که در این بازار واردات، افزایش تعرفه و… نقشی ندارد و بیشتر مصالح مرتبط با ساخت مسکن نیز در داخل کشور موجود است.
از این منظر مقاومت این بازار در برابر تحریم‌های اقتصادی از سایر بازار‌ها بیشتر است؛ بنابراین مشکلاتی که امروز در حوزه مسکن (اجاره، خرید و…) به چشم می‌خورد، ارتباطی با تحریم‌های اقتصادی ندارد و بیشتر برآمده از سوءمدیریت‌های مسوولان اجرایی است.

 

اما ۴ تیپ مختلف در جامعه ایرانی، مطالبات خود را از بازار مسکن جست‌وجو می‌کنند. ۴ تیپ «مقتصد صرفه‌جو»، «رفاه‌گرا»، «سوداگر» و «سرمایه‌گذار» که هر کدام رویکرد متفاوتی را از این بازار دنبال می‌کنند.

 

مقتصد صرفه‌جو، کسی است که خانه ندارد و مستاجر است، بنابراین رویای خرید خانه‌ای حداقلی را در سر می‌پروراند. استراتژی این فرد با راهبرد فرد «رفاه‌گرا» که یک خانه یا دو خانه و بیشتر دارد و تلاش می‌کند که برای سرمایه‌گذاری یا هر عمل دیگری خانه بعدی را تهیه کند، متفاوت است. سوداگر هم کسی است که دسترسی به منابع خوبی دارد، به سرعت وارد بازار می‌شود و سریع‌تر از آن بازار خارج می‌شود و سعی می‌کند در کوتاه‌ترین زمان، منفعت زیادی را کسب کند. سرمایه‌گذاران نیز جریاناتی هستند که به صورت حرفه‌ای در ساخت‌وساز و خرید و احداث مراکز اداری، تجاری و مسکونی و… مشارکت دارند. این تیپ افراد درآمد‌های نجومی را هدف قرار می‌دهند و به کمتر از آن راضی نیستند.
از سال ۷۴ خورشیدی ۵ دوره رونق و رکود را پشت سر گذاشته‌ایم. دوره‌هایی که شاید تطبیقی با هم نداشته باشند و در برخی برهه‌ها دوره رونق طولانی‌تر و دوران رکود آرام‌تر هستند.

 

اما بر اساس یک اصل کلی، بعد از هر دوره رونقی، دوره رکودی از راه می‌رسد. چرخه اصلی و بنای عمده بازار املاک؛ ۱) چرخه ایجاد پس‌انداز در دوران رکود، ۲) تجمیع ثروت، ۳) خرید با روش‌های رهن و ایجاد بدهی است. در نهایت با ورود مجدد به رکود بازتعریف دوباره این چرخه در سال‌های بعد. در اقتصاد ایران نرخ بهره حقیقی یکی از گزاره‌های مهم در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

 

در ۳۰ سال گذشته در ۱۰ سال نرخ بهره حقیقی مثبت و ۲۰ سال از این مدت، شدیدا منفی بوده است. بازار مسکن نسبت به نرخ بهره حقیقی که مابه‌التفاوت میان نرخ بهره بدون ریسک و تورم سالانه در کشور است، واکنش کاملی نشان می‌دهد و زمانی که نرخ بهره حقیقی در ایران مثبت بوده (مانند سال‌های ۹۲، ۹۳، ۹۴) بازار مسکن در رکود بوده است؛ بنابراین تغییرات در نرخ بهره می‌تواند نشان دهد چه زمانی بازار مسکن به سمت رکود حرکت می‌کند. با این توضیحات می‌توان گفت نرخ دلار تعادلی در اقتصاد ایران طی سال جاری ۳۲، سال ۱۴۰۲، حدود ۴۰ هزار تومان و بالاتر است. این موارد به ما می‌گوید که طی بازه زمانی تقاضا برای خرید مسکن و گران‌تر شدن نرخ مسکن تداوم خواهد داشت.

 

در برابر این واقعیت‌های اقتصادی، دولت چه راهبردی را تدارک دیده است؟ دولت از طریق بخشنامه‌های دستوری تلاش می‌کند نرخ مسکن اجاره‌ای را مهار کند. تجربه ثابت کرده است که چنین بخشنامه‌هایی، کمکی به مردم نمی‌کند. دولت از سوی دیگر اعلام کرده که برای هر سال یک میلیون مسکن خواهد ساخت که در سال نخست هیچ مسکنی ساخته نشده است. اغلب کارشناسان هم اشاره می‌کنند دولت در تحقق این وعده‌ها توفیقی نخواهد داشت؛ بنابراین در شرایطی که چشم‌انداز پیش روی مسکن در افق مقابل از جهش بالا حکایت می‌کند، دولت اقدام قابل توجهی برای مواجهه با این شرایط صورت نداده و این خطرناک است.

 

یکی از مشاوران املاک در این مورد گفت: برای کسانی که سرمایه داشته‌ باشند، خانه کلنگی بهتر است، زیرا خریداران این خانه‌ها سود بیشتری می‌کنند، اما کسانی که پول زیادی نداشته‌ باشند از نظر من می‌توانند آپارتمانی کوچک و چند سال ساخت در شرق تهران خریداری کنند، زیرا شرق تهران از لحاظ فرهنگی و موقعیتی بسیار بهتر از جنوب تهران است، همچنین در مقایسه با شمال و برخی از نقاط غرب تهران نیز قیمت مناسب‌تری دارد.

 

مشاور املاک دیگری بیان کرد: خرید آپارتمان به منظور سرمایه‌گذاری اصلاً کار عقلانی نیست، زیرا واحدهای آپارتمانی هر چه از سن‌شان بگذرد از ارزش‌شان کاسته می‌شود، برای مثال اگر کسی خانه‌ای نوساز خریداری کند، چند روز بعد اگر قصد فروش ملک را داشته باشد، از قیمت آن کم می‌شود. او در ادامه گفت: من به کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را دارند، خرید خانه‌های ویلایی و زمین را پیشنهاد می‌کنم زیرا زمین همیشه بیشترین سود را دارد. او در پاسخ به اینکه کدام نقطه از تهران برای سرمایه‌گذاری بهتر است? گفت: غرب تهران به دلیل اینکه بافت جدیدتری دارد برای سرمایه‌گذاری بهتر است.

 

یکی دیگر از مشاوران املاک اظهار کرد: خانه نوساز به دلیل افت قیمت برای سرمایه‌گذاری اصلاً مناسب نیست، اما همیشه ماده مصرفی که همان ملک کلنگی است برای سرمایه‌گذاری بهترین به حساب می‌آید، اما کسی که ملک کلنگی خریداری می‌کند نباید الان بسازد و باید فعلاً به این ملک دست نزند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، او در ادامه گفت: کسی که ملکی کلنگی خریداری می‌کند اگر بعد از دو سال 60 درصد سود نکند، در واقع ضرر کرده است، زیرا ارزش پول او تا دو سال دیگر کم شده و از طرفی گرفتن جواز و… آنقدر سخت و خسته‌کننده است که اگر 60 درصد سود نکند فایده‌ای ندارد؛ اما با شرایط اکنون فقط دوسال طول می‌کشد که کسی ملکی که ساخته است را بفروشد و یکی دو سال هم طول می‌کشد که آن را بسازد و نهایتاً 50 درصد سود می‌کند، بنابراین اکنون زمانی مناسبی برای ساخت و ساز نیست. او گفت: با توجه به سودهای بانکی مملکت ما مردم را به تن‌پروری کردن عادت داده و نظام بانکی خود کاری می‌کند که مردم سراغ تولید نروند.

 

دوستان بازدید کننده لطفا دیدگاه های سازنده خود را در انتهای همین صفحه با بقیه اشتراک بگذارید تا همه استفاده کنند
۴۰ نکته مهم در خرید و فروش ملک آپارتمان و یا زمین که حتما باید بدانید در این مطلب، نکاتی که هنگام خدید و فروش ملک یا آپارتمان باید رعایت شود را با هم مرور می‌کنیم و نکاتی که هنگام بازدید خانه باید مورد توجه قرار داد را برسی میکنیم.
نکات-مهم-در-خرید-و-فروش-ملک-5.jpg
به گزارش گروه مسکن پناهی، خرید خانه برای هر شخصی یکی از مهم ترین اتفاق های زندگی است و از جمله پر چالش ترین کارهایی است که همه افراد به نوعی با آن سر و کار دارند. قطعا اگر اولین خانه ای باشد که خریداری می کنید، به سختی این کار می افزاید. در فصل تابستان بازار مسکن به تکاپو زیادی می افتد و همه افراد تلاش می کنند خانه مورد نظر خود را مطابق با معیارهای مناسب پیدا کنند. اگر انتخاب شما مناسب نباشد، ممکن است در کوتاه ترین زمان پشیمانتان کند. در ادامه به بررسی نکاتی می پردازیم که هنگام بازدید خانه باید مورد توجه قرار دهید و هر فردی باید تاحدی از این مسائل اطلاع داشته باشد. با ما همراه باشید تا ۴۰ نکته مهم در خرید و فروش ملک آپارتمان یا زمین را بررسی کنیم.

نکات مهم که در خرید و فروش ملک یا آپارتمان و زمین باید دقت کنید:

۱. خانه و یا زمین هایی که در اطراف اتوبان ها و خیابان های اصلی قرار دارند، با آلودگی صوتی زیادی مواجهند. پس اگر از آن دسته افرادی هستید که می خواهید خانه در سکوت کامل باشد، باید از خرید این خانه ها خودداری کنید. همچنین زمین هایی که در این موقعیت قرار دارند، آینده خوبی نخواهند داشت.

۲. یکی از مواردی که در خرید خانه اهمیت زیادی دارد این است که در ورودی واحد ها رو به روی هم نباشد تا حریم شخصی شما به طور کامل رعایت شود.

نکته مهم در خرید ملک آپارتمان و یا زمین

۳. مورد دیگری که باید حتما به آن توجه کنید، معماری داخلی واحد از جمله آشپزخانه، حال، پذیرایی و … است. همچنین نورگیری خانه هم از جمله موارد پر اهمیت است. خانه ای که نورگیری مناسبی داشته باشد، بسیار دلباز است. البته خیلی از افراد خانه های تاریک را ترجیح می دهند.

۴. وضعیت مشاعات یک ساختمان، فرهنگ آن را نمایان می کند. پیش از خرید خانه این مورد را بررسی کنید.

۵. هرچقدر عرض راه پله های یک ساختمان بیشتر باشد، به ویژگی آن خانه می افزاید. عریض بودن راه پله های یک خانه باعث می شود اسباب کشی بسیار راحت تر انجام شود.

۶. موقعیت پارکینگ خودرو باید مناسب باشد. اگر پارکینگ جای بدی قرار داشته باشد، هربار برای پارک ماشین به دردرسر می افتید. پارکنیگ هایی که به صورت پشت هم یا اصطلاحا مزاحم قرار دارند، از جمله بدترین پارکینگ ها هستند. چون اگر پارکینگ شما در جلو واقع شده باشد هربار برای خروج ماشین باید از صاحب پارکینگ پشت بخواهید ماشین خود را خارج کند و اگر پارکینگ شما در عقب واقع شده باشد، هر بار که صاحب پارکینگ جلو بخواهد ماشین خود را خارج کند، آرامش شما را بر هم می زند.

۷. بهتر است واحدی را خریداری کنید که در طبقه های بالا واقع شده است. یکی از معایب واحدهای طبقه اول پر سر و صدا بودن آن ها است. همچنین کف این واحد ها به دلیل آن که بالای پارکینگ واقع شده و زیر آن ها واحدی وجود ندارد، همیشه سرد است که این سرما در زمستان می تواند بسیار آزار دهنده باشد.

۸. دسترسی خانه به مرکز خرید و نانوایی باید بسیار راحت باشد و بهتر است خانه در نزدیکی آن ها قرار داشته باشد.

۹. توصیه می کنیم خانه ای را انتخاب کنید که ورودی پارکینگ تا حد امکان شیب نداشته باشد. خروج از پارکینگ های شیب دار در روزهای برفی تقریبا غیر ممکن است.

۱۰. اگر پارکینگ اضافی و یا مهمان وجود داشته باشد، به مزیت های خانه می افزاید.

هنگام خرید و فروش مسکن به چه چیزی باید توجه کرد

۱۱. کیفیت و فشار آب و برق از جمله موارد مهمی است که حتما پیش از خرید خانه باید بررسی شود.

۱۲. انباری از جمله مزیت هایی است که یک خانه می تواند داشته باشد.

۱۳ هر خانه ای باید بالکن داشته باشد. این یکی از مواردی است که روز به روز به اهمیت آن افزوده می شود. زیرا خیلی از افراد تمایل دارند لباس هایشان در محیطی خارج از خانه خشک شود و یا محیطی برای این که فضای بیرون را تماشا کنند، وجود داشته باشد.

۱۴. شیوه های دفع زباله مانند شوتینگ و یا سرایداری می تواند امتیازات خانه را تکمیل کند.

۱۵. پیش از خرید خانه به نکات ایمنی انشعابات و تاسیسات آب، برق وگاز ساختمان توجه کنید.

۱۶. نمای ساختمان، زیبایی خانه را دو چندان می کند. زیرا اولین چیزی است که همیشه به چشم می آید. پس کیفیت نمای ساختمان هم اهمیت زیادی دارد.

۱۷. ساختمان باید عایق رطوبتی، حرارتی و صوتی باشد. در غیر این صورت با مشکلات زیادی مواجه خواهید شد.

۱۸ سیستم سرمایشی و گرمایشی ساختمان را از نظر کیفیت بررسی کنید.

۱۹. به حجم ترافیک محل خانه توجه کنید. اگر مکانی که خانه در آن واقع شده است پر ترافیک باشد، همیشه برای دسترسی به خانه در عذاب خواهید بود.

۲۰. تا حد ممکن سعی کنید خانه ای را خریداری کنید که هر طبقه آن کم ترین تعداد واحد را داشته باشد.

۲۱. عرض کوچه ای که ساختمان در آن واقع شده است اهمیت زیادی دارد و هر چه بیشتر باشد بهتر است.

۲۲. اگر ساختمان مورد نظر در همسایگی مدارس، ساختمان های دولتی، کلانتری ها، ساختمان پزشکان، نهاد ها، شرکت ها، بیمارستان ها، هتل ها، مجتمع تجاری و … باشد، از خرید این خانه خودداری کنید چرا که یک عیب بزرگ دارد.

نکات مهم در بازدید از ملک یا زمین و آپارتمان

۲۳. خانه ای که در برج ها و مجتمع های مسکونی واقع شده است، مزایا و معایب خود را دارد.

۲۴. بعد از پرداخت هزینه کمیسیون املاک، حتما رسید دریافت کنید.

۲۵. تمام مفاد قرار دارد، مخصوصا مواردی که در توضیحات مبایعه نامه توسط مشاورین املاک اضافه می شود را پیش از امضا بخوانید چرا که این حق طبیعی شما است.

۲۶. ایمنی ساختمان را در مقابل آتش سوزی بررسی کنید. مجهز بودن ساختمان در این زمینه الزامی است.

۲۷. بهتر است دسترسی به خیابان و اتوبان های اصلی را مد نظر خود قرار دهید. خانه ای که در انتهای یک کوچه بلند واقع شده است، قطعا مورد مناسبی نخواهد بود.

۲۸. بهترین زمان خرید خانه، اوایل رونق بازار مسکن است.

۲۹. پیش از خرید خانه نقشه گسل ها را تهیه کنید و موقعیت خانه روی نقشه را بررسی کنید.

۳۰. یکی از مواری که باید هنگام خرید خانه بدانید، مقدار شارژ ماهیانه ساختمان است.

۳۱. اگر ساختمان مورد نظر کنتر های آب و گاز جدا داشته باشد یکی از بهترین خانه هایی است که می توانید خریداری کنید.

نکاتی که در خرید خانه باید به آن توجه کنید

۳۲. امنیت محله از دیگر مواردی است که باید درباره آن تحقیق کنید. شخصیت همسایه های ساختمان هم اهمیت زیادی دارد.

۳۳. توصیه می کنیم خانه ای را که در محدوده طرح ترافیک یا زوج و فرد قرار دارد خریداری نکنید. دسترسی این خانه ها بسیار سخت است و همیشه باعث آزار شما خواهد شد.

۳۴. سن ساختمان را ارزیابی کنید. هرچه خانه نوساز تر باشد، بهتر است. خانه های قدیمی با مشکلات زیادی رو به رو خواهند شد.

۳۵. بهتر است عرض ورودی ساختمان حداقل ۱۱۰ سانتی متر باشد.

۳۶. توجه کنید که قیمت خانه های تعاونی ساز بدون سند (قل نامه ای)، حداقل ۲۰ درصد نسبت به خانه های سند دارد پایین تر است.

۳۷. به هیچ عنوان خرید و فروش خانه را خودتان انجام ندهید و برای این کار از مشاورین املاک مطمئن کمک بگیرید.

۳۸. مراحل پرداخت پول به فروشنده باید به صورت کاملا شفاف مشخص شود.

۳۹. اگر خانه ای که خریداری می کنید وراثتی باشد، تمام وراث مطابق با گواهی انحصار وراثت باید حضور داشته باشند.

۴۰. اصالت سند و کارت شناسایی فروشنده را حتما بررسی کنید.